Preke DISSIPELSKAP 1: HOE OM DISSIPEL VAN JESUS TE WEES

DISSIPELSKAP 1: HOE OM DISSIPEL VAN JESUS TE WEES

Parowvallei 15 April 2012:  Hoe om 'n dissipel van Jesus te wees
Skrif:
Mat 28:19-20  "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en  (20)  leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld."
SKYFIE 1
Vriende, ek lees ‘n boek met die naam MOVE. Dit is navorsing wat gedoen is in kerke in Amerika.
Die navorsings begin doen in ‘n gemeente met die naam Willow Creek. Hulle predikant se naam is Bill Hybels.  Hy het die gemeente nuut begin in 1970 met ‘n klompie jongmense.  DIt is een van die mees suksesvolle gemeentes in Amerika. Maar hulle is nie maklik tevrede met hulself nie. Daarom het hulle in 2002 begin navorsing doen.  Is ons bediening regtig suksesvol. Is ons besig om te doen wat Jesus van ons vra. Maak ons mense dissipels van Jesus? Leer ons hulle om te onderhou wat Hy vra. Groei mense geestelik? Word hulle ook getuies van Jesus?
Die navorsing het hulle bly doen vanaf 2002. Hul eerste boek wat die navorsing uitgespel het was Reveal. Die tweede was……………….. Die derde boek het verlede jaar September verskyn. Die naam is MOVE. Hulle het nou reeds navorsing gedoen by 1250 gemeentes en byna 300 000 Christene.
Ek leer meer deur die navorsing resultate as wat ek in ‘n lang tyd geleer het.
Die punt is dit: Jesus gee die opdrag vir Sy dissipels voor Hy opvaar na die hemel: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en  (20)  leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld."
SKYFIE 2
Die navorsing wys: Baie Christene en gemeentes val vas. Hulle maak nooit die ‘n doelbewuste keuse  om 'n dissipel van Jesus te wees nie. Hulle word nie doelbewuste leerling van Jesus nie.
Om ‘n dissipel van Jesus te word, vra ‘n baie doelbewuste keuse en doelbewuste inspanning. Dit gaan jou lewe verander. Punt! Het jy al so ‘n keuse gemaak?
Ek gaan vir die volgende maand of twee bly praat oor die lewe van ‘n dissipel van Jesus.Dit sluit natuurlik aan  by die gemeente se visie: Saam met Jesus na Sy nuwe wereld. Ons gemeente se visie.
Vriende, ons moet dit baie goed weet.  Om dissipel van Jesus te wees beteken nie maar net dat jy hemel toe gaan nie. Dit gaan nie oor die ewige lewe nie, dit gaan oor hierdie lewe. ‘n Dissipel van Jesus begin hier op aarde, in Parowvallei reeds doen wat Jesus vra. ‘n Dissipel van Jesus is gehoorsaam aan Jesus in sy gewone fisiese lewe op aarde.
SKYFIE 3
Ons is almal dissipels. Maar nie noodwendig dissipels van Jesus nie! ‘n Dissipel beteken leerling Ons volg almal iemand of mense in ons lewens - of ons dit nou wil erken of nie. Vandat ek en jy 'n pap babatjie was het ons geleer om iemand te volg. Ja, ons is elkeen uniek, maar ons het almal by mense geleer hoe om te leef.  Ek en Renda vra soms: Waar kom ons aan die kind? Dan moet ons elke keer erken. Die kind het by ons geleer. Hy doen wat hy by ons gesien het.  Hy is ons dissipel, al dink hy hy kan niks by ons leer nie!
Laat ons net weer herhaal. Jy hoef nie te kies om ‘n dissipel of leerling te wees nie.  Jy is klaar een.  Ons is reeds almal dissipels. Ons volg reeds almal iemand of mense in ons lewens - of ons dit nou wil erken of nie. Vanaf ek en jy 'n pap babatjie was het ons geleer om iemand te volg. Ja, ek en jy dink ons is uniek, en ons voel uniek en ons lyk uniek, maar ons het almal by mense geleer leef. Hoe ouer mens word, hoe meer sien mens jy begin lyk en doen soos jou pa of jou ma. Dan verstaan mens dat mans en vrouens vir mekaar se: Jy is nes jou ou ma. Of jy is nes jou ou pa.
Ander mense het ons bewustelik of onbewustelik leer leef. Ons doen soos hulle doen. Sommige daarvan is goed en reg, maar ons het ook lelike dinge van ander mense leer leef.
Gaan kyk maar: Mense wat uit ongelukkige huise kom, doen dikwels presies dieselfde dinge as hul ouers, al het hulle dit gehaat toe hulle klein was.  Ons moet dit nie moet probeer ontken nie. Seuns herhaal die foute van hul pa, dogters herhaal die foute van hul ma. Ons moet dit in die oë kyk.  Ons herhaal dikwels die foute van ons ouers. Gaan sit ‘n slag en dink oor jou lewe. Dink oor wie jy regtig nou eintlik navolg. Soos wie lyk jou optrede en manier van doen en praat. Soos jou maats, soos jou ma, soos jou pa. Of miskien soos 'n onderwyser, oupa, ouma, oom of tannie of selfs 'n openbare figuur wat jou nie eers ken nie. Ons het almal rolmodelle in ons lewens.
Jy kan ook kies. Doelbewus kies om Jesus as rolmodel te he. Dan is jy ‘n dissipel van Jesus. Maar jy moet dit doelbewus kies.
En ek belowe hier vandag vir julle. Ons gaan meer kursusse begin aanbied in die gemeente om mense te leer wat dit beteken om ‘n dissipel van Jesus te wees.  Ek wil ook vra, ek gaan mense nodig he om my te help daarmee. Miskien voel jy jy word geroep daarvoor. Kom praat met my. Ek het ‘n span mense nodig om my te help om hierdie dissipelskap kursusse aan te bied. Ek weet nie nog nie wanneer en hoe nie, maar ons gaan begin om dit aan te bied.
Om Jesus te volg in Sy nuwe wereld, na die lewe in Sy Koninkryk, om Sy dissipel te wees, vra nie 'n paar aanpassinkies in my lewe nie, maar 'n nuwe rolmodel in my lewe - Jesus!
Naturlik bly ek en jy steeds my ma en pa se kind bly en ons persoonlikheid bly behoue, maar hoe meer ek Jesus alleen volg, hoe meer ek by Hom leer, hoe meer sal ek die nuwe lewe ontdek. Daarom sê Jesus:
SKYFIE 4
Luk 14:26-27  As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe.  (27)  Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie.
Eintlik (soos in die Ou Vertaling) staan daar "haat". Wat Jesus se is: As jy nie die ander rolmodelle laat staan en My alleen as rolmodel aanvaar nie, kan jy nie my dissipel wees nie. Jy kan nie se jy is ‘n dissipel van Jesus en jy sal jou stadigaan bekeer nie. Nonsens. Jy kan nie ‘n bietjie van Jesus en 'n bietjie van die en 'n bietjie van daai wees nie. Net Jesus.
SKYFIE 5
Om ‘n dissipel van Jesus te wees vra ‘n baie doelbewuste keuse. ‘n Lewenslange keuse. Om dissipel te wees vra ook dissipline. Moenie vir my vertel jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie dissipline in jou lewe he nie. Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie met ander Christene meng nie. Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie kerk toe kom nie. Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie bid nie. Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie die Bybel lees nie,.Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil niks vir die kerk gee of doen nie. Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie vir die armes en siekes iets doen of gee.  Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy sing nie saam as ons Hom aanbid nie.  Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar jy wil nie verander nie. Jy wil ‘n dissipel van Jesus wees, maar wil nie leer hoe om God meer lief te he en jou naaste meer lief te he nie. Vergeet dit dan maar om dissipel van Jesus te wees.
Om dissipel van Jesus te wees  vra om nuut gebore te word, soos 'n babatjie weer van vooraf te leer om te lewe, soos Jesus! Om dissipel te wees beteken om te groei soos ‘n plantjie. Dis wat dissipelskap, om Jesus te volg beteken. Punt.
SKYFIE 6
Om Jesus te volg, om Sy dissipel te wees, is ook nie 'deluxe' model Christen nie. Dis nie 'n opsie wat beskikbaar is nie, soos of jy 'n lugversorger of cd-speler in jou kar wil hê nie. Daar is nie gewone Christene en 1ste graad Christene nie. Jy kan nie sê jy is 'n Christen maar nie 'n dissipel van Jesus nie. Jy kan ook nie die beloftes van God vir jouself toe- eien maar Jesus nie volg nie.  Dit is so goed jy gaan bank toe om 'n tjek te wil gaan wissel wat aan iemand anders uitgemaak is.
Om Jesus se dissipel te wees beteken natuurlik nie dat ons nou skielik perfekte mense is of ooit sal wees nie. Geensins. Ons bly leerlinge. Maar leerlinge wat leer. Leerlinge wat committed is en ‘n doelbewuste besluit geneem het.  'n Doelbewuste besluit om Jesus te volg en dit dan in praktyk om te sit elke dag van my lewe.
Dalk voel dit vir jou of dissipelskap van Jesus 'n swaar ding is wat ons maar moet probeer doen anders
gaan ons nie die hemel haal nie. Dalk was daar Christene in jou lewe wat die beeld uitgeleef het: Dissipels van Jesus het lang gesigte, streng lewe, nee-vir-alles, geen plesier nie. Sommige mense het nog in hulle huise : "De Breede en de smalle Weg". En dit kan maklik die beeld skep van so 'n swaar lewe as jy Christen is. As jy wyn drink of dans of kaart speel  of op Sondag huiswerk doen is dit verby met jou. DIt is natuurlik nie waar nie.
Wat wel waar is. Dit vra dissipline om  'n dissipel van Jesus te wees, en ons moet met mekaar begin praat oor daardie dissiplines.
Julle onthou mos die storie wat Jesus vertel het oor die skat in die saailand. Kan jy jou voorstel dat die man wat die skat in die saailand ontdek het, na sy vriende toe teruggegaan het, hartseer en met 'n lang gesig. "Ai, dis so hartseer. Ek het 'n skat ontdek. Maar nou moet ek al my goed gaan verkoop. Ooo, dis swaar. Ouma se hangertjie, oupa se hamertjie, my kar. Maar nou ja, wat kan mens doen? Ek moet seker maar?" Nee! Ek kan my voorstel dat hy daar aangehardloop kom en van vêr af al skreeu: "Boys, ek het 'n skat gekry! Ek het 'n skat gekry! Wie wil my goed koop? Gee maar wat jy wil, ek wil net van my goed ontslae raak sodat ek so gou as moontlik die skat kan kry. Ag wat Piet, die ou tafeltjie kan jy sommer vat..." Die nuwe lewe is nie 'n vrot appel nie. Om dissipel van Jesus te wees is 'n skat, 'n hoop pêrels, 'n net vol visse, 'n huis op rots. As mens ontdek wat die lewe van ‘n dissipel van Jesus eintlik is, sal ons sê: "Hoe kan ek so dom gewees het om so vas te klou aan my ou hamertjie en tafeltjie en kar en wat en my ma en pa se dissipels te wees ipv Jesus.... simpel!"
SKYFIE 7
Vriende, dissipelskap van Jesus is nie 'n las nie maar 'n manier om te ontdek wat 'n lewe van oorvloed en blydskap onder alle omstandighede is. Dis om werklik te verstaan waaroor die lewe gaan en wat die doel van jou lewer is en hoe Jesus reeds hier by my en jou is.
Baie mense vra:  maar sal ek dit kan regkry om dissipel van Jesus te wees? Is dit nie bedoel vir mense wat regtig dag en nag bid en 'n goeie lewe lei nie? My lewe is maar deurmekaar. Vriende, om dissipel en leerling van Jesus te wees is 'n lewe wat bedoel is vir kindertjies en almal wat bereid is om soos kindertjies dit van God te ontvang. Dis vir elke een van ons wat vanoggend hier sit. Niemand is te sleg of te swak gekwalifiseerd om dit te ontvang nie. Jy moet egter doelbewus kies om Jesus te volg, by Hom te leer, Sy dissipel te wees.
SKYFIE 8
Jesus se opdrag aan Sy dissipels is:...”leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: "Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld."
In Joh 14:15-17se Jesus:  “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.  (16)  Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,  (17)  naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”
Die woord wat met "Voorspraak" vertaal word is Parakletos. Die eerste deel "Para" herinner aan "parallel" = langsaan. Die Heilige Gees is God wat geroep is om langsaan ons te stap.
Om Jesus te volg as Sy dissipel is nie iets wat ek uit eie krag doen nie, maar 'n lewe waar Jesus deur sy Gees elke tree saam met my gee. Dis 'n lewe waarvan Paulus op so baie plekke praat as die lewe "in Christus" - kom 61 keer in die Nuwe Testament voor.
Rom 8:14  “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.”
Rom 14:17  “Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.”
Kol 1:11  “Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.”
Dissipelskap van Jesus begin by 'n keuse om jou deur Jesus se Gees, die Heilige Gees te laat lei.
Dis 'n keuse. Dit vra gehoorsaamheid. Dit vra volharding. Dit vra dissipline.
SKYFIE 9
En die einddoel van dissipelskap lees ons in Fil 2:5:  “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.” Ons moet lyk en doen soos Jesus, nie meer soos ons ma en pa nie!
Fil 2:5:  Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. (The Message)
Maar dit vra dat ons Jesus moet leer ken. Hoe meer ons Hom leer ken, hoe meer sal ons kan optree soos Hy opgetree het. Daarom is dit baie goed as ons begin deur die Evangelies (Matteus - Johannes) veral goed oor en oor sal lees en bestudeer.
Joh 8:31-32:  Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels;  (32)  en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."
"As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels.”  Sy woorde lei ons op die pad van dissipelskap. Sy woorde is die padkaart, die riglyne van hoe ons die lewe moet leef - in alle opsigte. Begin lees die evangelies van Mathheus, Markus, Lukas, Johannes. Doen dan die dinge wat Jesus sê.
Dit sal ook baie help as jy die pad nie alleen leer nie. Skakel in by 'n Bybelstudiegroep of omgeegroep. Ons het later vanjaar weer ‘n 40 dae: Saam is ons beter. Dan gaan ons  kleingroepe he wat vir 6 weke gaan leer uit die Woord wat dissipelskap en navolging van Jesus beteken. Maak vandag al ‘n besluit dat hierdie jaar gaan jy deel wees daarvan. As jy deel van so 'n groep wil wees vir 6 weke, gee vandag jou naam al op by Kobus of Soekie.
SKYFIE 10
As jy die keuse maak om dissipel van Jesus te wees, gaan jy ontdek daar is ‘n klomp ander fantastiese mense wat reeds die keuse gemaak het. En dat jy geroep word om ander saam te nooi op hierdie reis. Jesus roep jou en my ook op om ander op die pad te help: Jou kinders, jou familie, vriende, mense om jou, mense wat jou pad kruis. Maar dit kan ons net doen as ons self die pad stap.
Ek sluit af met Luk 14:28-30:  “Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?  (29)  Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf.  (30)  Hulle sal sê: "Hier is 'n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie."
Die tyd het gekom dat ons die koste moet gaan bereken en uitwerk: Sien ek kans om dissipel van Jesus te wees?
Dit is nie sommer net vir "ja" sê nie. Sien jy kans om dissipel van die  Here Jesus te word vir die res van jou lewe? Se dit vir Hom. Verbind jouself aan Hom
Amen

 

Add comment


Security code
Refresh

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support